سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر کریمی – استادیار, گروه زیست شناسی, دانشگاه رازی
محمد پرمهر – . دانشجوی کارشناسی ارشد , فیزیولوژی گیاهی, دانشگاه رازی

چکیده:

محتوی آرسنیک در آب های سطحی , خاک و گندم (کشت غالب منطقه) در سه روستای آلوده از شهرستان بیجار مورد بررسی قرار گرفت. آرسنیک کل در نمونه های آب بین ۴٫۵ تا ۲۸۰ mg/Lو میزان آرسنیک خاک بین ( ۱۰۵ تا ۱۵۰۰ mg/kg اندازه گیری شد همچنین برخی از فاکتورهای آب و خاک که در میزان آرسنیک تاثیر گذارند مورد اندازه گیری قرار گرفت. با توجه به رابطه مستقیمی که بین آرسنیک خاک وگیاه وجود دارد آرسنیک اندازه گیری شده در گندم Triticum aestivum) بین ۲٫۵۲ تا ۲۴٫ mg/kg مشاهده گردید . آرسنیک از طریق آب و گیاهان می تواند وارد زنجیره غذایی انسان شود این موضوع ارزش این مسئله را برای سلامتی انسان بسیار حائض اهمیت می کند.