سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر کریمی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد پرمهر – دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیولوژی گیاهی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

آرسنیک یک آلاینده مهم محیطی است که از طریق خاکهای آلوده و گیاهان وارد زنجیرههای غذایی شده و تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها محسوب میشود. دراین مطالعه میزان انتقال آرسنیک به محصولات کشاورزی و میزان ریسک انتقال آنها به انسان در آبهای سطحی، خاک و گندم(کشت غالب منطقه) در منطقه آلوده به آرسنیک بیجار مورد بررسی قرار گرفت. غلظت آرسنیک کل در نمونههای آب بین ۴/۵ تا ۲۸۰میکروگرم بر لیتر و میزان آرسنیک کل خاک بین ۱۰۵ تا ۱۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین برخی از فاکتورهای آب مانند هدایت الکتریکی، سختی، میزان ذرات حل شده و ph اندازهگیری شد. غلظت آرسنیک در نمونههای گندم رشد کرده در این مناطق بین ( ۲٫۵۲ تا ۲۴٫۹ میلیگرم بر کیلوگرم) بود. بنابراین آلودگی محصولات کشاورزی در این منطقه باعث آلودگی اکوسیستم و موجودات زنده شده است.