سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کیوان نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا روشن – کارشناس ارشد و سرپرست پژوهشکده هیدرولیک موسسه تحقیقات آب ایران، وزارت نیرو
علی خراسانی زاده – کارشناس ارشد پژوهشکده هیدرولیک موسسه تحقیقات آب ایران، وزارت نیرو

چکیده:

حوضچه های آرامش یکی از معمول ترین سازه های استهلاک انرژی در پایین دست سدها می باشند. اصول کار این حوضچه ها استفاده از پرش هیدرولیکی برای افزایش آشفتگی و اختلاط دو فاز آب و هوا جهش کاهش انرژی جریان می باشد. به علت ماهیت نوسانی جهش هیدرولیکی اجزای جانبی حوضچه ها تحت تأثیر تغییرات زیاد فشار قرار می گیرند که این تغییرات میتواند منجر به خرابی هایی ناشی از خستگی و خلا زایی شوند. یکی از اجزای موثر حوضچه های آرامش که می تواند انرژی اولیه را تاحد قابل توجهی مستهلک کند بلوک های ضربه گیر میانی حوضچه می باشد که به علت برخورد مستقیم جت آب به آنها نیازمند بررسی و تحلیل میدان فشار اطراف آنها جهت جلوگیری از خرابی می باشد. در این مقاله با ساخت یک مدل حوضچه استاندارد تیپ ۳ و همچنین قراردادن پیزومترهایی در داخل دو بلوک میانی فشار استاتیک و دینامیک اطراف آنها مورد بررسی قرار گرفته و پارامتهای بی بعد Cp C+ p, Cp, C- p و همچنین فرکانس قالب نوسانات فشار با استفاده از تحلیل طیف انرژی مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصله اطلاعات مفیدی در برآورد پتانسیل کاویتاسیون، آنالیز ارتعاش بلوکه ا و همچنین میدان فشار و نیرو اطراف بلوکها در اختیار طراحان قرار میدهد.