سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش فصیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
جلال عطاری – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
مجید جابرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خاش

چکیده:

به علت اهمیت پیچان رودها تاکنون محققین مختلفی درمورد هیدرولیک و تغییر شکل آنها مطالعه کرده اند دراین تحقیق نحوه تغییرات جریان دربستر متحرک درقوس میانی یک پیچان رود سینوسی بررسی شد درقوس تندمورد مطالعه ابعاد هسته پرسرعت با طی مسیر درقوس خارجی رشد چشمگیری داشته و به سمت بستر نزدیک شد پروفیل قائم سرعت طولی ازقوس خارجی به سمت قوس داخلی ازالگوهای متفاوتی پیروی می کند و روابط موجود قادربه پیش بینی کامل تغییرات آن نیستند.