سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا سلجوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
غلامعلی عاطفی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله حل تحلیلی میدان دما و تنشهای حرارتی در کره توخالی تحت شرط مرزی پریودیک محیط خارج ارائه شده است. کره به صورت همگن و با خواص فیزیکی غیر وابسته به دما در نظر گرفته شده است. تاکنون شرط مرزی پریودیک به کمک یک ارتعاش هارمونیک بررسی شده است، درحالیکه شرط مرزی که در عمل پیش میآید اختلاف کم و بیش زیادی با یک ارتعاش هارمونیکدارد. در این مقاله شرط مرزی پریودی محیط خارج توسط یک بسط سینوسی شبیه سازی شده است. در ادامه میدان دمای یک بعدی در کره توخالی ارائه شده و در نهایت با استفاده از این میدان دما، بهحل تحلیلی و بحث پیرامون تنشهای حرارتی و رسم نمودارهای مربوطه پرداخته شده است.