سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا علیگودرز – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشکده مکانیک
معین همایونی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کامران مبینی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

جریان واقعی درون کمپرسور سه بعدی و کاملا آشفته می باشد که علت آن هندسه پیچیده لزجت جریان و سرعت بالای آن میب اشد از این رو برای تحلیل و شناخت صحیح جریان سعی میشود که میدان جریان درکمپرسور به صورت سه بعدی تحلیل شود دراین مقاله توسعه یک مدل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD برای شبیه سازی جریان در یک کمپرسور جریان شعاعی دو طبقه ارایه گردیده است دراین کار همچنین مدلهای توربولانس مختلف تست شده و یک مدل مناسب انتخاب گردیده است برای اعتباربخشی نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی با نتایج تست تجربی کمپرسور مقایسه شده است برای شبیه سازی دراین پروژه از کدهای نرم افزارCFX برای شبیه سازی استفاده گردیده است.