سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز سپری – شرکت توزیع برق مازندران
محمدباقر اسدی کیاپی – شرکت توزیع برق مازندران
احمد جعفری – شرکت توزیع برق غرب مازندران

چکیده:

طبق آمار تعداد قابل توجه ی از خاموش ی های شبکه مازندران در اثر خرابی مقره های خطوط توزیع می باشد، لذا بررسی کیفیت مقره های بکار گرفته شده و مطابقت آن ها با استاندارد های بین المللی کاملا ضرور ی به نظر می رسد و می توان از نتایج این بررسی ها جهت بالا بردن دانش فن ی سازندگان داخلی و ارتقا دوام و کیفیت مقره ها استفاده نمود . لذا در این مقاله تاثیر گذاری اتصا لی مق ره در شاخص ها ی قابلیت اطمینان ( SAIDI , SAIFI ) یک منطقه نمونه (شهربابلسر) که اطلاعات استاتیکی شبکه بر اساس سیستم GIS برداشت گردید محاسبه و در پایان با بررسی و تحلیل مقره های معیوب و برآورد تابع چگالی احتمال خرابی مقره بر اساس توزیع وایبل، نارسایی های مربوط به مقره های مصر فی ارائه می گردد.