سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،عض
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار گروه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

تالاب یکی از زیباترین پدیده های زیستی است و در عین حال چرخه اکوسیستمی ان نیز یکی از پیچیده ترین محیط های طبیعی است تالاب به زمین های واقع در محل تداخل محیط های ابی و خشکی اطلاق می شود که ویژگی های هر یک از ان با دیگر محیط ها متفاوت است امروزه با توجه به بحران اب و نگنا های ناشی از کم ابی و خشکسالی رعایت و حفظ حریم این منابع ابی بخصوص تالابهای شیرین داخلی از اهمیت فزاینده برخوردار است در این مقاله با توجه به بررسی میدانی دلایل خشک شدن تالاب های شورگل و یادگارلو و سیران گلی در استان ادربایجان غربی پرداخته شده است پس از بررسی به عمل امده احداث کانال زهکش در کنار سد حسنلو و انتقال ان از کنار تالاب یادگارلو و عدم تامین حقابه زیست محیطی از انه را منتهی به این تالاب ها عوامل تهدید کننده این تالاب ها شناسایی شده است