سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده ابوالحسن نژاد – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ایران
محمدرضا منظم اسماعیل پور –
بی بی نرگس معاشری –

چکیده:

امروزه آلودگی صوتی به عنوان یک عامل تاثیر گذار برکیفیت زندگی افراددرمناطق شهری درسطح جهان مطرح است شناسایی مشکل سروصدا دربسیاری ازمناطق شهری علیرغم افزایش آن درکشورهای درحال توسعه بطورصحیح انجام نشده است باتوجه به اینکه تاکنون درارتباط با الودگی صدای سطح شهربیرجند نیز تحقیق انجام نشده این مطالعه باهدف تعیین میانگین تراز های صوتی درمناطق قدیمی و جدید شهر و ارتباط آنها با فلوی ترافیک انجام شد بررسی اکوستیکی درهرماه ازفصل تابستان به مدت یک هفته چهاربار درطول روز و دوبار درطول شب درایستگاه های تعیین شده و برطبق مصوبه شورای عالی محیط زیست ایران انجام گردید دراین تحقیق با استفاده از دستگاه صداسنج مدل cEL و استاندارد BS 7445-1-2003 BS 7445-3-1991 تراز معادل صوت ۱۰ دقیقه ای برحسب دسی بل درمحیط ازاد درمناطقی ازبافت قدیم و بافت جدید اندازه گیری و عملکرد آن بصورت درصد احتمال ازرده شدن زیاد درساکنین تخمین زده شد میانگین ترازهای صوتی درتمامی ایستگاه های اندازه گیری درطول سه ماهه تابستان ازحد استاندارد مجاز بالاتر بود