سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیثه رحیمی صادق – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
سیدحسام الدین معین زاده – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعات پتروگرافی بازالت های بالشی این منطقه نشان میدهد که از نظر کانی شناسی مهمترین کانیهای این مجموعه را فنوکریست های پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن تشکیل میدهند پلاژیوکلاز رایج ترین کانی است که بعنوان مگاکریست درسنگها دیده می شود زیرا تنها کانی است که می توانددر ماگمای بازالتی درگیر شناور شود مگاکریست های پلاژیوکلاز تخته ای اند و بصورت کریستالهای نیمه موازی اند خصوصیات آنها نشان میدهد که پلاژیوکلاز توسط شناور شدن در بالای مخزن ماگمایی کم عمق تجمع می یابند و دریک ناحیه بزرگ متبلور می شوند از طریق حضور کریستالهای درشت می توان به محیط تشکیل آنها پی برد مخازن ماگمایی ساب ولکانیک در بعضی موارد حضور آنها توسط بازالتهای حاوی پلاژیوکلازهای مگاکریست مشخص می شود.