سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شکوفه رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات بوشهر،گروه معماری، بوشهر،ایران،
محمود جمهیری – دکتری شهرسازی،عضو هیئت علمی، گروه معماری،دانشکاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران

چکیده:

در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و مکانیابی بهینه ی عناصر خدماتی و کالبدی شهر به ویژه مراکز درمانی ، مشکلات شهری و شهروندی را به دنبال داشته است . مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از مراکزی هستند که به طور مستقیم در تامین سلامت فرد و جامعه دخیل می باشند . بنابراین دسترسی سریع ، به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه ، به خصوص جوامع شهری خیلی مهم و ضروری می باشد . مکانیابی کاربری های درمانی باید بر اساس نیاز و دسترسی سریع مردم انجام پذیرد و در عین حال به دور از سر و صدای ناشی از ازدحام جمعیت و ترافیک بوده و دارای محوطه ی وسیع فضای سبز تلطیف هوای محیط مجاور باشد . این مقاله به بررسی عوامل موثر بر انتخاب مکان مناسب جهت مراکز بهداشتی – درمانی پرداخته و سپس بر پایه ی معیارها و اصول به دست آمده ، به تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت مکان یابی مرکز درمانی می پردازد . برای دستیابی به اهداف فوق روش تحقیق به صورت کتابخانه ای میدانی بوده است .