سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانی ایرج – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان
محمد مویدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بر اثر گسیختگی ناگهانی عضوی سازه ای با انتشار خرابی در اعضای مجاور و عدم رسیدن ساختمان به شرایط تعادل استاتیکی جایگزین،خرابی پیش رونده رخ خواهد داد. حذف متعدد اعضای بحرانی سازه در موقعیت های مختلف پلان ساختمانی بر اثر حوادث عمدی(حملاتتروریستی ، انفجار) و یا غیرمترقبه (زلزله) ، آسیب های متفاوتی به سازه در برابر خرابی های پیش رونده به همراه دارند، این امر توجه محققین را به بررسی اینگونه پدیده ها در روند طراحی و بهسازی سازههای موجود و آینده به خود جلب نموده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش عمودی(Push-Down Analysis به بررسی سطوح عملکرد سازه در برابر فرآیند حذف ستون و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی ساختمان های فولادی قاب خمشی طراحی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ایران و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به بررسی حذف دینامیکی ستون ها در موقعیت های متفاوت و تأثیر آن در پتانسیل ایجاد خرابی های پیش رونده سازه های مذکور پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که حذف ستون های گوشه بیشترین میزان پتانسیل ایجاد خرابی پیش رونده در آسیب پذیری ساختمان نسبت به حذف ستون های پیرامونی و داخلی در برابر این پدیده نشان می دهند