سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا عظیمی سردری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
حسن وقارفرد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و نابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
احمد نوحه گر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و نابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

دشت سیرمند با وسعت حوزه آبریز حدود ۱۷۳ کیلومتر مربع در فاصله ۱۳۰ کیلومتری شمال شرق بندرعباس قرار دارد ، خشکسالی های چند ساله اخیر ، بهره برداری های بی رویه از آبهای زیرزمینی ، از جمله مسائلی هستند که دشت مذکور را با افت سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفی آن مواجه نموده است. از جمله راهکارهای مناسب برای احیای آبخوان ها و کاهش افت سطح آب زیرزمینی ، مطالعه و اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی در مناطقی منجمله دشت مذکور است که دچار این مشکلات می باشند. د رمقاله حاضر شناسائی محل و روشهای مناسب تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی دشت مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است . که برای رسیدن به این هدف ، دشت سیرمند از نظر زمین شناسی ، هیدرولوژی ، هواشناسی و هیدروژئولوژی و روشهای مناسب تغذیه مصنوعی مطالعه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مناطق جنوب شرقی دشت مکان مناسبی برای انجام طرح تغذیه مصنوعی می باشد ، بطوری که آبرفت پوشاننده در این مکان درشت بوده و ظرفیت مناسبی را جهت نفوذ دادن و ذخیره آب زیرزمینی را دارا می باشد و همچنین دو روش تغذیه حوضچه ای ( حوضچه های تغذیه) و روش تغذیه رودخانه ای ( تغذیه از بستر رودخانه ) به عنوان دو روش مناسب تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی دشت سیرمند نتیجه گیری گردید.