سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
الهام براتی – کارشناس ارشد
غلامرضا ایلاتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

بارونق گرفتن بازار حمل و نقل دریایی حجم وسیعی ازکانتینرها به سمت بنادرساحلی سرازیرگشت از طرفی ساخترا سنتی حمل و نقل داخلی کانتینر درکشور که بیش از ۹۰ درصد ان از مسیر جاده ای و اغلب نیز به صورت یک سرخالی انجام میگیرد سبب رسوب کانتینر دربنادر گردیده است یکی از راه کارهای موجود تغییر وضعیت کنونی وکارامد نمودن بنادرساحلی ایجاد بنادرخشک است که دارای تجربیات موفقیت امیز دربعضی ازکشورهاست با توجه به مطالب ذکر شده مساله ایجاد بندرخشک امری ضروری به نظر می رسد آنچه دراین تحقیق به دنبان ان خواهیم بود بررسی همه جانبه بنادر خشک می باشد. بنابراین تعیین مکان های مناسب جهت احداث بندر خشک مساله ای است که روز به روز براهمیت آن درکشور افزوده می شود.