سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مریم نوابیان – اعضا هیئت علمی دانشگاه گیلان
مجید وظیفه دوست –
مهدی اسمعیلی ورکی –

چکیده:

باتوسعه روزافزون شهری و صنعتی تقاضا برای برداشت آب از رودخانه ها به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب افزایش یافته است از سوی دیگر به جهت ورود برخی منابع آلاینده به رودخانه ها شاهد کاهش مستمر کیفیت آنها می باشیم رودخانه پسیخان به دلیل سهم بالای آن درآبیاری مزارع غرب گیلان دارای اهمیت زیادی بوده و به دلیل همجواری با مناطق مسکونی استخرهای پرورش ماهی و اراضی شالیزاری و نیز تخلیه زهکشهای این مزارع به آن از نظر آلودگی درمعرض تهدید است دراین تحقیق تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی در طول بازه ای از این رودخانه مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تاثیر گذار برکیفیت آن بررسی شد برای این منظور نمونه برداری از آب و اندازه گیری دبی درفاصله زمانی فروردین تا مهر ماه ۱۳۹۰ و در ۶ موقعیت مکانی انجام پذیرفت بررسی ها نشان داد که وضعیت کیفیت رودخانه دارای تغییرات معنی داری در طول دوره مورد مطالعه بوده به گونه ای پارامترهای کیفی اندازه گیری از فروردین تا مرداد ماه روند افزایشی و سپس روند کاهشی داشته است.