سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه ناصری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
سعید عزیزیان – دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در صنایع امروز ایزوسیاناتها یکی از کاربردی ترین مواد پلیمری می باشند یکی از مشتقات مهم ایزوسیاناتها پلی یورتانها می باشد که از ترکیب دو ماده خام پلی ال ها و ایزوسیاناتها تشکیل میشوند تولوئن دی آمین در نتیجه هیدروژناسیون مداوم ترکیب دی نیتروتولوئن در مجاورت کاتالیست تولیدمی شود و محصولتولوئن دی ایزوسیانات درواکنش پیوسته تولوئن دیآمین محلول در ارتو دی کلروبنزن با کربونیل دی کلراید دریک راکتور که کربونیل دی کلراید بصورت ۱۰۰% اضافی وجود داردتولید می شود دراین تحقیق مکانیسم فرایند احیای کاتالیزوری ترکیب ۲و۴- دی نیتروتولوئن و تشکیل ۲و۴- تولوئن دی آمین برروی سطح فلزات واسطه به کمک روش UBI-QEP مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین اثر تغییرات پوشش سطح برروی مقادیر انرژی فعال سازی واکنش مورد نظر در پوشش های مختلف q = 0, q = 0.5 , q = 1) برحسب اینکه هیدروژن بصورت اتمی بسطح متصل شده یا ملکولی درنظر گرفته شدها ست همچنین بین مقادیر انرژی فعالسازی واکنش هیدروژناسیون دی نیتروتولوئن برروی سطح fcc100 , fcc111 کاتالیزورها مقایسه ای صورت گرفته است.