سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار ارجمند – عسلویه ، مجتمع پتروشیمی جم ( الفین دهم) شرکتپلی پروپیلن جم

چکیده:

استفاده از اکسترودرها به عنوان راکتورهای پیوسته، برای فرآیندهای نظیر پلیمریزاسیون، اصلاح سازی پلیمر یا سازگاری آلیاژهای پلیمری، در زمه تکنولوژیهایی است که روز به روز بر محبوبیتآن ها افزوده می شود و از نظر بازدهی اقتصادی با روشهای سنتی مرسوم رقابت می کننددراین مقاله به معایب و ویژگی های اکسترودر واکنشی و چگونگی انجام مکانیسم جریان در اکسترودر پرداخته شد ¸ بررسی و تحقیق در خصوصمزیتهای فنی اختلاط، وپارامترهای تاثیر گذاربرشرایط فرایند بررسی گردید نتایج حاکی از آن استکه اکسترودر بدلیل قابلیت انجام فرآیندها به صورت مرحله ای پراکنشی و توزیعی عالی وقابلیت کنترل دما برای فرآیندهای واکنشی مناسباند. همچنین بررسی ها نشان میدهد عوامل موثر در انجام فرآیندهای پلیمری پیوسته درون اکسترودرهای واکنشی شامل میزان زمان اقامتو چگونگی توزیع آن و میزان و نوع انرژی لازم میباشد که نیاز استقبل از آن که تجهیزات لازم برای انجام فرایند های اکسترودرهای واکنشی انتخابشوند باید از ویژگیها و ماهیتفرآیند و تجهیزات لازم و خاصبرای انجام آن گاهی یافت متغییرها و تعیین نوع شروع کننده مد نظر قرار ¸ حجم اکسترودر، ضمن انکه نیاز است درانتخاب فرآیند اکستروژن پارامترهای موثر از جمله زمان اقامت گیرد تا با کنترل آنها کیفیت محصول بهبود یابد بسیاری از نتایج بدست آمده بر اساس مطالعه بروی اکسترودر موجود در شرکت پلیپروپیلن جم مدل ۳۲۰ZSK درزمان تولید گرید های مختلف میباشد