سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حق پناهی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید ملک – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا حیدری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله هدف بررسی تغییر شکل بزرگ سیستم های پیوسته انعطاف پذیرو تاثیر آن بر رفتار دینامیکی سیستم های مکانیکی الاستیک می باشد. در روش پیشنهادی این مقاله، تغییر شکل بزرگ سیستم های پیوسته شامل چندین عضو انعطاف پذیر با استفاده از روش مختصات گره ای مطلق بررسی می شود و معادلات برای المان تیر در حالت صفحه ای استخراج می شود . به منظور استخراج معادلات حرکت سیستم، بردار جابجایی المان انعطاف پذیر با تعریف مختصات گره ای مناسب به طور صریح در دستگاه مرجع بیان می شود و بدون در نظر گرفتن هیچ دستگاه محلی و بدون نیاز به تبدیل مختصات، معادلات دینامیکی سیستم در دستگاه مرجع بدست می آید. استفاده از روش مختصات گره ای مطلق و بیان معادلات حرکتی سیستم انعطاف پذیر در دستگاه مختصات مرجع باعث تشکیل ماتریس جرم ثابت شده و تحلیل دینامیکی سیستم را بسیار آسان می نماید . ماتریس سختی بدست آمده از این روش شامل ترم های خیر خطی مرتبه بالا می باشد. به منظور اثبات کارایی روش مختصات گره ای مطلق، برای اثبات کارایی این روش معادلات دینامیکی پاندول انعطاف پذیر تحت تغییر شکل بزرگ با استفاده از این روش استخراج شده است و شبیه سازی های انجام شده برای پاندول نشان دهنده سادگی و کارایی روش پیشنهادی در استخراج معادلات دینامیکی سیستم های پیوسته انعطاف پذیر می باشد