سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
علی جانعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
فریبا رسولی – دانشگاه پیام نورمرکز بناب

چکیده:

صفحات وب مخرب یک نگرانی امنیتی عمده درفضای شبکه است و نیز شناسایی و آنالیزشان بخاطر نوع کیفیت و پیچیدگی بسیارپرهزینه است دراینم قاله یک مکانیزم امتیازدهی سبک وزن ارایه شده که ازویژگیهای ثابت و ایستا برای شناسایی صفحات وب مخرب استفاده می کنند این مکانیزم بعنوان یک فیلترمطلوب اجازه میدهد تا تعداد صفحات وب مشکوکی که به آنالیز پرهزینه تری با استفاده ازمکانیزم های دیگر جهت تشخیص مخرب بودن یا نبودن نیاز دارند را کاهش دهیم مکانیزم امتیازدهی با شناسایی ویژگیهای منتخب ثابت و ایستای صفحات وب مخرب توسعه داده شده است که با استفاده از یک الگوریتم انتخاب ویژگی مورد ارزیابی قرارمیگیرند این روش با انتخاب یک مجموعه ویژگیها سعی دارد تا بشکل موثری صفحات مخرب را از غیرآن تشخیص دهد این ویژگیها برای ارایه یک الگوریتم امتیازدهی بکارمی روند تابوسیله آن بتوان برای صفحات وب مخرب و غیر آن ارزش دهی صورت گیرد.