سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید وحید راستی الحسینی – محقق وکارشناس ارشد
سید مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
علیرضا نداف اسکویی – استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در این مقاله فرایند اسپینینگ لوله یا فلوفرمینگ با استفاده از روش اجزا محدود و توسط نرم افزار LS-DYNAمورد بررسی قرار میگیرد با بدست آوردن توزیع تنش و کرنش در منطقه تماس بین لوله و غلتک ها و نواحی اطراف این منطقه مکانیزم شکل دهی توسط این فرایند توصیف میشود نتایج حاصل از شبیه سازی به خوبی پدیده های برآمدگی و رشد قطری را در این فرایند توصیف می نماید و تطابق خوبی با نتایج نظری و تجربی بدست امده توسط سایر محققان دارد.