سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مکانیک
مالک نادری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی-
یونس علیزاده وقاصلو – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک
مسعود رمضانی موفق – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی

چکیده:

در روش ذوب دوباره سرباره ای الکترودهای اولیه شامل فولاد زنگ نزن آستنیتی و فولاد ساده کربنی می باشند که با چیدمان و ترتیب گوناگون به یکدیگر جوش داده می شوند و در نهایت این الکترود مرکب در طی فرآیند دوباره سرباره ای ذوب می شود. در این روش ، فولاد مرتبه ای توسطنفوذ و جابجایی عناصر آلیاژی (نیکل و کروم) و کربن تولید می شود. در واقع عناصر آلیاژی و کربن با درصد بیشتر به منطقه ای که درصد کمتریدارد و یا یک شیب غلظتی وجود دارد ، نفوذ کرده و سبب تغییر ساختار می شود. بنابراین ، این امکان وجود دارد که یک کامپوزیت فولادی با ترکیبات مختلفی از جمله فریت ، پرلیت ، آستنیت ، بینیت و مارتنزیت بدست آید. در این تحقیق آزمون خستگی خمشی-دورانی بر روی نمونه های ساخته شده از فولاد مرتبه ای انجام شده و در نهایت سطح شکست خستگی مورد بررسی قرار گرفته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست خستگی نشان می دهند که جوانه زنی ترک از سطح نمونه (فاز آستنیت) شروع شده و با رسیدن به مرز مشترک فاز آستنیت- مارتنزیت ترک شروع به شاخه شاخه شدن می کند. این روند رشد ترک باعث افزایش عمر خستگی شده است. در این مقاله، تحلیل دقیقی از مکانیزم های جوانه زنی و رشد ترک در اثر خستگی فولاد مرتبه ای تولید شده صورت گرفته است