سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریناز صالحی کهریزسنگی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه
فتح الله کریم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ساخت نانوکامپوزیتTi6Al4V/20wt%TiB2با استفاده از آسیاب کاری مکانیکی پودرهای تیتانیم، آلومینیم، وانادیم و بور بررسی شد. اندازه دانه آلیاژ زمینه و ذرات تقویت کننده به کمک آنالیزTEM به ترتیب در حدود ۱۵ و ۲۰ نانومتر و بسیار نزدیک به مقادیر محاسبه شده با روش ویلیامسون-هال تعیین شد. بررسی فازهای تشکیل شده تغییر در ریزساختار و خواص مکانیکی محصولات پودری به کمکSEM ،XRD و ریزسختی سنجی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر مکانیزم نفوذ تدریجی بر تشکیل نانوذرات تقویت کنندهTiB2با توزیع یکنواخت در زمینه ای از آلیاژ نانوساختارTi6Al4V بود. سختی پودر نانوکامپوزیت در حدود ۱۵۳۰ ویکرز تعیین شد.