سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوشنگ فرهادی – گروه ملی صنعتی فولاد ایران
اکبر غفوریان – دانشگاه صنعتی شریف
مسعود دربندی – دانشگاه صنعتی شریف
باقر ابرار – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش به بررسی مکانیزم تشکیل اسکیل در کوره های پیشگرم پرداخته شده است. با بررسی این مکانیزم مشخص شده که میزان آن با ترکیب محصولات احتراقی در کوره مرتبط است، به گونه ای که با افزایش نسبت (CO/CO(2 و H(2)/H(2)O نرخ تشکیل اسکیل کاهش می یابد. تنظیم این محصولات احتراقی با تغییر نسبت سوخت و هوا امکان پذیر است. بنابراین با تنظیم مشعل ها می توان مقدار اسکیل را کنترل کرد. این روش مناسب ترین راهکار برای کاهش میزان اسکیل تولیدی در طی فرآیند پیشگرم است که قابلیت اجرا نیز دارد. در ابتدا لازم است تا اطلاعات عملکردی یک کوره با داده برداری بدست آید. سپس، با افزایش نسبت سوخت به هوا در مشعل های soak zone و شبیه سازی حالت جدید، ترکی محصولات احتراقی برای به حداقل رساندن نرخ اکسایش شمش تنظیم شود. این کر با توجه به دمای سطح شمش صورت می پذیرد. آزمایش های عملی انجام شده روی کوره پیشگرم انتخابی، بیانگر مؤثر بودن اجرای طرح است. در حالت جدید، نرخ مصرف سوخت تغییری نکرده و تنها الگوی توزیع گونه های احتراقی عوض می شود به نحوی که ظرفیت تولید کوره ثابت خواهد ماند. اجرای موفق طرح مستلزم رعایت ملاحظاتی فنی نظیر پیشگرم هوا، تغییر سر مشعل ها و در صورت نیاز، بهینه سازی اگزوز می باشد.