سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره هادی زاده – محقق مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
مائده السادات ضوئی – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشاد جمشیدیان – کارشناس واحد تحقیق و توسعه، شرکت فولادمبارکه
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش مکانیزم سایش غلتک های کاری و پارامترهای مؤثر بر آن ارزیابی شده است. بدین منظور نمونه هایی از غلتک کاری (چدن تبریدی) تهیه گردید، سپس نمونه ها تحت آزمایش های کوانتومتری، متالوگرافی، سختی سنجی، سایش و sem قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مکانیزم سایش این غلتک ها، سایش خراشان است و می توان با تغییر جنس غلتک ها، نحوه سنگ زنی و شرایط پاشش آب به کاهش این پدیده مخرب پرداخت و عمر مؤثر این غلتکها را تا حدود زیادی افزایش داد.