سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب کبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن دوازده امامی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا پیشه ور – دانشیار

چکیده:

دراین مقاله یک شبیه سازی عددی برای بررسی همزمان دینامیک انتقال حرارت و رطوبت به همراه جذب رطوبت درالیاف صورت میگیرد دراین مدل اثررطوبت جذب شده توسط الیاف درخواص فیزیکی الیاف از جمله ضریب هدایت حرارتی و ضریب دیفیوژن ملاحظه شده است این مدلسازی با استفاده از مدل محیطهای متخلخل نرم افزار فلوئنت انجام و نتایج آن برای الیاف PAN با نتایج تجربی مقایسه می شود همچنین توزیع دما و غلظت رطوبت دراین منسوج متخلخل به ازای تخلخل و ضخامتهای مختلف گزارش می شود علاوه برآن به مقایسه توانایی منسوجات متشکل از الیاف PAN پشم در جذب رطوبت پرداخته می شود. دراین مقاله نشان میدهیم که نفوذرطوبت درپارچه از میان هوای محبوس بین الیاف پدیده ای سریع بوده درصورتیکه نفوذ حرارت و نفوذ رطوبت درون الیاف که با یکدیگر کوپل می شوند پدیده هایی آهسته تر م باشد همچنین تخلخل بیشتر نمونه باعث می شود که زودتر به حالت تعادل برسد درصورتیکه درنمونه هایی با ضخامت بیشتر توزیع دما و غلظت رطوبت درسطح رویی پارچه به زمان بیشتری برای رسیدن به حالت تعادل نیازدارند و کمتر تحت تاثیر دما رطوبت پوست قرار میگیرد.