سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه احدی برزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم جعفری نعیمی –
محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بررسی وضعیت مکانیزاسیون و راندمان کاربرد تراکتور و ماشین های کشاورزی کاری ضروری برای سرمایه گذاری و همچنین تشخیص و تعیین راهکارهای مناسب جهت استفاده صحیح آنها درمناطق مختلف می باشد برای بررسی وضعیت کاربرد تراکتور درشهرستان کاشان آمار و اطلاعات لازم از جمله سطح زیرکشت تعدادتراکتورها و ماشین های کشاورزی مورد استفاده درکشاورزی منطقه و همچنین توان کاری آنها هزینه ها ودرآمدهای به کارگیری تراکتور ساعات کارکرد ادوات با توجه به فعالیت های مختلف زراعی از آمارنامه ها و مصاحبه با بهره برداران جمع آوری گردید با استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده سطح مکانیزاسیون شاخص اسب بخار درهکتار محاسبه شد همچنین نرخ بازده داخلیو ارزش خالص حال سرمایه گذاری درخرید و به کارگیری تراکتور مسی فرگوسن درسال ۱۳۸۸ محاسبه گردید تعدادزیادی تراکتور رمانی نیز درمنطقه به کارگرفته می شود ولی به دلیل عدم وجود و تولید تراکتور جدید برای این تراکتور نمی تواند محاسبه گردد نتایج پژوهش نشان میدهد که سطح مکانیزاسیون و اسب بخار درهکتار این شهرستان به ترتیب ۰٫۵۳ و ۱٫۷ بوده و نرخ بازده سرمایه گذاری درمنطقه مورد مطالعه برای تراکتور مسی فرگوسن ۲۴ درصد است.