سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه سعیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
حسین عاقبت بخیر – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
احسان شاه کرم – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

منطقه موردمطالعه تاقدیس بیرگ و محدوده اطراف آن می باشد که درناحیه جنوب شرقی ایران درحوضه ابریز هامون جازموریان و مشکیل دراستان سیستان و بلوچستان درفاصله ۶۰کیلومتری غرب شهرستان سراوان واقع گردیدها ست سازندهای کارستی باتوجه به ذخیره مناسب آبی میتوانند جوابگوی نیازهای شرب و کشاورزی درمناطق مختلف کشور خصوصا دراستان سیستان و بلوچستان باشند باتوجه به مطالعات اولیه که درگذشته انجام گرفته این تاقدیس بهعنوان یک آبخوان کارستی معرفی شده است اما درزمینه مکان یابی و بهره برداری از منابع آب آن مطالعه چندانی صورت نگرفته است از این رو میتواند جهت برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دراین منطقه درآینده ای نه چندان دور مدنظر قرار گیرد و راهگشای مشکل کم آبی درمنطقه باشد دراین تحقیق سعی شده است که باتوجه به پارامترهای موثر درمکان یابی داده های مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری شده و سپس با پردازش و تجزیه و تحلیل این داده ها مکان مناسب برای بهره برداری از منابع آبی درمنطقه تعیین گردد پس از تعیین پارامترهای موثر درمکان یابی منابع زیرزمینی لایه های اطلاعاتی را بایستی باهم ترکیب کرد.