سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی هداوند – مسئول صادرات، شرکت ایران خودرو
علی روئین تن – کارشناس بازرگانی، شرکت ایران خودرو
غلامرضا مهدیزاده – مدیر صادرات، شرکت ایران خودرو
مریم کارگر – کارشناس بازرگانی، شرکت ایران خودرو

چکیده:

دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضایع و شدت رقابت از یکسو و افزایش انتظارات مشتریان از سوی دیگر به گونهای فزاینده دشوار شده است. امروزه مزیت سازمانها برای پیشیگرفتن از یکدیگر نه در به کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. با توجه به رقابتی شدن دنیای امروز و نقش مؤثر نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمانها نقش نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها هر روز برجسته تر می گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی بررسی مولفه های مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) می باشد. در این تحقیق ۱۵۸ پرسشنامه در SMEs استان تهران توزیع شد و بر اساس ۱۰۷ پرسشنامه جمع آوری شده فرضیه ها بر پایه آزمون معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه انسانی بر راهبردهای رقابت پذیری تأثیر دارد.