سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
قربانعلی دزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
علی حمزه – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

با توجه به تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا و کانادا رانندگان مسن نرخ بیشتری از تصادفات را به خود اختصاص میدهند آمار منتشره درکشور نیز نتایج مشابهی را نشان میدهند لذا از این رو لزوم توجه به مبحث رانندگان مسنبیش از پیش احساس می شود براین اساس دراین مقاله ضمن پرداختن به ویژگیهای فردی و قوای جسمانی رانندگان مسن علل واقعی بروز تصادفات ازچهارمنظر جاده انسان محیط و وسیله براساس انجام تحلیل آماری و جغرافیایی برروی کروکی های تصادفات تنظیم شده توسط پلیس راه و گزارشات پزشکی قانونی مورد کنکاش قرارگرفته است براساس نتایج این پژوهش عکس العمل کند و قدت تشخیص کم ناشی از مسائل مربوط به سن، عدم استفاده از کمربند ایمنی کلاه ایمنی و زنجیرچرخ توسط رانندگان مسن وعدم رسیدگی کامل و مناسب به مجروحین مسن از جمله موارد اصلی شناسایی شده اند.