سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود صادقی خمامی – توانیر
غلامرضا خوش خلق – توانیر
سیداعتضاد مقیمی – توانیر
لیلا جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مقابله با اتصالات سست و بکارگیری فن آوری گرمانگاری ازجمله پروژه های پیک سایی با محوریت بهره برداری درسطح شرکت های توزیع محسوب می شود درارزیابی سال ۱۳۸۸ استقرار این فرایند و اثربخشی اجرای این پروژه مورد آسیب شناسی قرارگرفته است و دراین مقاله با اتکا به نتایج ارزیابی مذکور و به کارگیری مفاهیم چرخه دمینگ و آنالیز why-why فرصت های بهبود ذیربط با فرایند گرمانگاری و عملیات اصلاحی شناسایی شده است یکی از بااهمیت ترین یافته ای این تحقیق شناسایی یک نقطه ضعف کلیدی درفرایند تعمیر و نگهدار یمبتنی برگرمانگاری بوده است نتیجه کلیدی یافت شده از آنالیز why-why بیانگر این نکته است که برنامه ریزان و متولیان پروسه برنامه ریزی عملیاتی پس ازمرحله تصویربرداری حرارتی درانجام برنامه ریزی و اولویت گذاری اقدامات اصلاحی با مشکل روبرو می شوند لذا تحلیل و تفسیر تصاویر حرارتی و تبیین شیوه اولویت گذاری اصلاحی دراین فرایند با نگاهی به منابع و مراجع معتبر شناسایی شده و بعنوان راه حلی جهت رفع این نقیصه درادامه مقاله مورد بررسی قرارخواهد گرفت