سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز کشته گر – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن راشکی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف اصلی دراین مقاله بررسی موقعیت بهینه میلگردهای تقویتی صفحات فولادی متکی بر تیر جهت مقابله با باردینامیکی انفجار است برای این منظور از ۱۱ مدل صفحه فولادی با طول ۴/۵ ارتفاع ۳ متر و ضخامت ۵ میلی متر استفاده شده که به کمک میلگردهای فولادی تقویت گردیده اند جهت مدلسازی صفحات از نرم افزاری اجزای محدود ABAQUS استفاده شده که به نحو مناسب قادر به شبیه سازی بار دینامیکی انفجار می باشد جهت صحت مدلسازی از یک صفحه فولادی استفاده می شود که نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی صریح با نتایج آزمایشگاهی ورق مقایسه شده است نتایج حاصل ازتحلیل دینامیکی صفحات تقویت شده با یکدیگر مقایسه شده است. در انتها براساس معیارهای قضاوت جابجایی برش پایه و هزینه های جوشکاری و میلگرد مورد استفاده الگوی بهینه مقاوم سازیو آمادگی برای مقابله با بار انفجار بررسی شده است.