سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی
رحیم ابراهیمی – استادیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی
پیمان شرقی – کارشناس ارشد مکانیک، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

لحاظ فنآوریهای پیشرفته در اصلاح چرخههای ترمودینامیکی، امکان پیشرفتهای اخیر موتورهای اشتعال جرقهای را فراهم نموده است. در این راستا چرخه میلر به عنوان پنجمین چرخه ترمودینامیکی در موتورهای احتراق داخلی مطرح میباشد. افزایش نسبت انبساط در برابر نسبت تراکم در نمودار فشار – حجم با تغییر در زمان بسته شدن سوپاپ ورودی مشخصه اصلی این چرخه است.در این تحقیق اثر زمانهای مختلف بسته شدن سوپاپ ورودی بر عملکرد موتور میلر به روشهای تجربی و تئوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیلهای ترمودینامیکی و تجربی از لحاظ روند تغییرات و کمیت تطابق قابل قبولی داشتند. در این تحقیق زاویههای ۲۲ و ۵۲ درجه بعد از نقطه مکث پایین نیز به ترتیب برای توان ترمزی و مصرف سوخت ویژه ترمزی به عنوان زمان بهینه بسته شدن سوپاپ ورودی بدست آمدند