سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
برهان ریاضی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وحید نوری شریک آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پرستوی دریایی نوک کاکایی Sterna nilotica از گونه های آبزی تالاب آقگل به شمار می رود مطالعه حاضر درطی سالهای ۸۷تا۸۸ و به منظور بررسی عوامل موثردرتفریخ تخم این گونه درتالاب یاد شده صورت پذیرفت جهت انجام آنالیزهای آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد و درتحلیل موقعیت منطقه موردمطالعه از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شد براساس نتایج بدست آمده میانگین تعداد تخمها ۲/۶ عدد بود عدم تامین حقابه اکولوژیکی تالاب توسط مسئولین و زهکشی تالاب توسط بومیان از مهمترین عوامل تهدید تالاب هستند.