سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام زارعی – لیسانس دبیری ریاضی، آموزش و پرورش زرقان
عبدالکریم فرهمند طاهری فرد – لیسانس مهندسی الکترونیک

چکیده:

وجود ارتباط بین ارکان مختلف هر اجتماع جهت شکل گیری و تداوم و بقاء ضروری بوده و بدون آن، در واقع اجتماع مفهومینخواهد داشت. از طرفی در حوزه اخلاق اجتماعی و ارتباطات فردی و کلامی، به لحاظ وجود تفاو تهای فرهنگی، شخصیتی واعتقادی افراد، همیشه چالش های فراوانی دیده می شود که بعضاً برخی به دلیل اهمیت آثار منتج حتی به تهدیدات اجتماعیتبدیل می گردند که یکی از این گونه چالش ها و تهدیدات اجتماعی بروز سخن چینی و عیب جویی بین افراد همکار در یکسازمان می باشد. با توجه به آثار بسیار مخرب سخن چینی در اجتماعات سازمانی و کاهش مشهود کارایی و بهره وری افراد مبتلابه و توجه ویژه اخلاق اسلامی به مذمت آن، این مقاله با هدف ریشه یابی پیدایش و چگونگی گسترش سخن چینی، با بررسیآثار مخرب موضوعی، سعی خواهد نمود به ارائه راهکارهای مقابله و درمان خصوصاً بر پایه روایات اسلامی بپردازد.