سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود یوسف زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،گروه علوم تربیتی،قائمشهر،ایران

چکیده:

یکی از مباحث اساسی در حوزه تعلیم و تربیت موضوع فلسفه تعلیم و تربیت است و تحقیقات گسترده ای پیرامون این موضوع انجام شده و در نتیجه مکاتب و دیدگاههای مختلفی در این زمینه شکل گرفته است با نگاهی به این مطالعات و مکاتب فلسفی می توان استنباط کرد که فلسفه تعلیم و تربیت با بهره گیری از مبانی فلسفی در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزشیابی به دنبال موضوعات اساسی زیر است که عبارتند از: انسان، منبع شناخت انسان، مفهوم تعلیم و تربیت، اهداف تربیتی، برنامه درسی و روشهای تدریس. بنابراین این مقاله در پی آن است تا بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت موضوعات اساسی فلسفه تعلیم وتربیت را تبیین کند.