سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فقیه علی آبادی – کارشناس ارشد علوم دامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

موسیقی شناسی زیستی ( Biomusicology ) مطالعه موسیقی است با دیدگاهی زیست شناسانه. Zoomusicology به بررسی موسیقی درمیان حیوانات می پردازد و می تواند با دو عنوان مطرح شود شامل: الف – تاثیر موسیقی بر حیوانات ب – صوت و نقش آن در ارتباط ما بین همنوعانشان. تولید صدا در حیوانات بیشتر جنبه ارتباطی دارد. یکی از بهترین نمونه های کارکرد رفتاری تولید صدا را می توان بین پرندگان یافت. زیست شناسان براین باورند که گنجشک ها در دسته های دوتایی و سه تایی قطعاتی اجرا می کنند که حتی کلیه فاصله ها و زمان موسیقی تا یکصدم ثانیه کاملا در آن رعایت می شود. در این مطالعه سعی شده بنیان موسیقایی اصوات تولید شده مابین پرندگان مورد بررسی قرار گیرد. نمونه هایی از اصوات دو گونه از پرندگان توکای بال قرمز و پرستوی شکم سفید جمع آوری شد و توسط نرم افزار TF32 آنالیز گردید. سپس برای مقایسات شنیداری و تعیین اساس موسیقایی اصوات از نرم افزار SCALA استفاده گردید. در نتیجه با توجه به طیف صدا و مقایسه شنیداری مشخص شد، می توان در صدای توکای بال قرمز ۳ فاصله موسیقایی اصلی در شکل موج را تشخیص داد. اگر صدای اول را پایه فرض نماییم اصوات دیگر در محدوده گام ۹۶ قسمتی مساوی درجات میکروتونال را نشان می دهند. همچنین می توان در صدای پرستوی شکم سفید ۴ فاصله موسیقایی اصلی را تشخیص داد. اگر صدای اول را پایه فرض نماییم اصوات دیگر در محدوده گام با قسمت های مساوی درجات موسیقایی میکروتونال را سر می دهند.