سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی جلیلی – تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه پلیمر
رضا کریمی –
عرفان فرقانی –
جواد عابدی –

چکیده:

دراین پژوهش کامپوزیت های سلولز استات بوتیرات حاوی ۲ درصد وزنی نانوسیلیکا تهیه شدند مورفولوژی این کامپوزیت ها با استفاده از دو روش مختلف میکروسکوپ الکترونی روبشی Sem و اندازه گیری کشش سطحی Surface Tension مورد بررسی قرارگرفت نتایج عکسهای بدست آمده از میکروسکوپ روبشی بیانگر این واقعیت بود که نانوذرات سیلیکا به خوبی درون ماتریس سلولزی و درسطح نانوکامپوزیت پخش شده اند همچنین تصاویر بیانگر اینمهم بودند که تعدادقابل ملاحظه ای از نانوذرات درسطح نانوکامپوزیت حضور دارند این موضوع با اندازه گیری کشش سطحی درقسمت های مختلف سطح نیز تصدیق گردید این آزمون که با استفاده ازدو حلال قطبی آب و غیرقطبی دی یدومتان انجام گرفت از این واقعیت علمی که نانوذرات سیلیکا تمایل به حضور درسطح نانوکامپوزیت را دارند پرده برداشت همچنین نتایج بدست آمده از طیف سنجی مادون قرمز ftir و مقایسه آن با نمونه خالص بدون نانوذره نشان داد که هیچ گونه شواهدی دال بروقوع واکنش شیمیایی مابین نانوذرات SiO2 وماتریس آلی سلولز استات بوتیرات cab وجودندارد.