سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
مجتبی جعفریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودباشگاه پژوهشگران جوان
کامبیز میرزاامینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی مواد

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی سنتز مولایت با استفاده از موادداخلی پرداخته شد با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس xrd فازهای ایجاد شده درنمونه تولیدی مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج پراش اشعه ایکس حضور فازهای مولایت را درنمونه های تولیدی تایید می کند همچنین نتایج نشان داد که افزایش دما و زمان زینترینگ منجر به حذف فاز کوراندوم و درنهایت افزایش فاز مولایت درنمونه های تولیدیمی شود با توجه به نتایج تهیه مولایت از مواد والیه داخلی دردمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد و مدت زمان ۱۵ ساعت امکان پذیر است.