سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مصطفی جمیل – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سجاد محمدی آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

درنواحی زمین ساختی فعال ویژگیهای سامانه های رودخانه ای و شکلهای توپوگرافی امکان برآوردی کمی از روابط بین فعالیت های سطح زمین و فرایندهای سطح زمین را فراهم می آورند دراین تحقیق مسائل زمین شناسی مناطق واقع در مسیر گسل لکرکوه واقع در دامنه ی شرقی کوههای دربند و لکرکوه در استان کرمان ایران مرکزی مورد مطالعه قرارگرفته است در ارزیابی آثار فعالیت گسل لکرکوه در ریخت شناسی رشته کوههای دربند و لکرکوه عمده ی توجه به کمیت های برش عرضی دره v ، نسبت پهنای بستر دره به ارتفاع آن Vt ، شاخص طول – گرادیان رود SL ، شاخص سینوسیتی کانال رودخانه S شاخص درصد بریده شدگی رخ دار شدن پیشانی کوهستان F% و شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان Smt معطوف شده است. این بررسی ها نشان میدهد که بخش مرکزی گسل لکرکوه بیشترین فعالیت را دارا می باشد.