سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حصیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه نفت، یزد، ایران
علیرضا ردایی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، و
احمد فردی پور – گروه مهندسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات حفاری گیر لولهها در چاه میباشد. عوامل بسیار زیادی باعث بروز این پدیده میشوند. در این تحقیق به بررسی موردی گیر رشته حفاری در چاه اکتشافی در یکی از میادین نفتی ایران پرداخته شده است. از دست دادن یک حفره چاه بدلیل تخمین نامناسب عمق پاشنه آستری۸/۵ ۹و استفاده از متعلقات تحتانی رشته حفاری (BHA) با قطر نامناسب در حفاری حفره جدید و در ادامه حفاری با یک وزن گل در لایه‌های با فشار سازندی متفاوت و ایجاد اختلاف فشار زیاد بر روی رشته حفاری مهمترین عوامل گیر رشته حفاری در این چاه به شمار می‌آیند. توجه بیشتر به بهسازی چاه با توجه به حفاری لایه‌های کم فشار و پر فشار در یک حفره با استفاده از مستحکم کردن لایه‌های کم فشار با عملیات سیمان کاری مناسب، برنامه‌ریزی صحیح و مناسب در جهت پایش مستمر عملیات حفاری ، تعیین عمق صحیح نصب پاشنه‌های جداری و همچنین پوشش سریعتر حفره هایی که دارای قطر کم و سازندهایی که دارای اختلاف فشار زیاد هستند با استفاده از لوله‌های جداری ، تغییرات وزن سیال حفاری بر حسب شرایط چاه از جمله راه‌کارهای کاهش امکان گیر لوله ها و نهایتا کاهش هزینه های عملیات حفاری می‌باشند.