سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ضمیرایی – پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رشت
مریم اصغرپور –
حبیب فتحی دخت –
جواد ذوقی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی موردی آلاینده های تولیدی یک شرکت داروسازی پرداخته شده است با مراجعه به شرکت داروسازی و بازدید تمام واحدها نوع آلاینده و موادبکاررفته درهر واحد شناسایی و براساس گزارشات شرکت اطلاعات نوع موادبکاررفته درواحدهاه و ازمایشگاهی با مقادیر مصرف دریافت شد براساس این مقادیر میزان هرکدام از آلاینده ها که از جمله آنها فلزات سنگین و سیانیدها بوده اند محاسبه شد عمده آلاینده های تعیین شده دراین شرکت شامل فلزاتسنگین سیانید و فرمالین می باشد فلزات سنگین و سیانید درموادمصرفی آزمایشگاه شیمی مورد استفاده قرار میگیرد و فرمالین نیز به همراه پرمنگنات پتاسیم به منظور ضدعفونی کردن واحدهای مختلف این شرکت بکار می رود با توجه به تحقیقات انجام شده پیشنهاد می شود به دلیل غلظت بالای فرمالین و اثرات مسمومیت آن فاضلاب فرمالین باید بطور جداگانه توسط روش بیولوژیکی تصفیه شود علاوه بر این فلزات سنگین درآزمایشگاه شیمی مستقیما باید توسط روش های تصفیه شیمیایی حذف شود.