سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان برزویان دستجردی – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی
محمودرضا تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد
محسن شکرگذاردارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی

چکیده:

پسماند کمپوست قارچ خوراکی می تواند به عنوان کود آلی درزمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد درحالیکه بخش اعظم آن درمناطق مختلف بدون استفاده دورریخته شود مقدار بسیارزیادی از پسماندها در واحدهای کوچک تولید قارچ خوراکی تولید می شوند که به دلیل افزایش روزافزون تعداد این واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لیکن به دلیل عدم وجود تشکیلات صنفی درواحدهای کوچک و عدم انتقال مسائل علمی به کشاورزان تاکنون مدیریت پسماند ها و امکان استفاده از آنها مورد بررسی قرار نگرفته است لذا با توجه به ظرفیت استفاده از پسماند کمپوست قارچ خوراکی به عنوان کود آلی مکمل در کشاورزی درپژوهش براساس شیوه نظر سنجی در بین دوجامعه نمونه شامل ۵۰ واحد کوچک تولید قارچ خوراکی و ۱۰۰ نفر از کشاورزان منطقه دستگرد اصفهان به بررسی مزیت ها و مشکلاتکاربرد این ماده درفعالیت های کشاورزی پرداخته شد نتایج پژوهش نشان داد که ۶۷ درصد این واحدها پس از اتمام فعالیت خود در هر دوره پسماندهای واحدهای قارچ خود را به محل جمع آوری پسماند شهرداری منتقل می کنند که عملا دور ریخته می شود و تنها پسماند ۹ درصد از این واحدها در فعالیت های کشاورزی استفاده می گردد. پسماند مابقی واحدها نیز بصورت غیراصولی درزمین های اطراف واحدهای تولیدی رها می شد.