سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان پورخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
مسعود حکمت – دانشجوی کارشناس یارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

مرکز رشد مرکزی است تحت مدیریت حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدیدی توسط کارآفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال اهداف اقتصادی مبتنی بردانش و فن دارند پشتیبانی می کند فقدان مشارکت بخش خصوصی تجاری کردن تولید دربخش کشاورزی و بیکاری زیاد فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی از جمله مشکلات بخش کشاورزی درکشور میب اشد مراکز رشد و پارک های فناوری کشاورزی بهعنوان یک راهکارعملی جهت غلبه براین مشکلات و حمایت از کارآفرینان دربخش کشاورزی مطرح شده اند که درصورت طراحی انکوباتورهای ماموریت گرا و قابل انطباق با محصولات تولیدی مزایایی از جمله استفاده از اراضی و منابع آب و خاک کشور به صورت علمی اقتصادی کمک به توانمندسازی سیستم آموزش و پژوهش دربخش کشاورزی ازطریق یک فرایند بازخورد بین مراکز تولیدی تحقیقاتی و مصرف کننده بهره برداری از محصولات اصلی کشاورزی و فراورده های فرعی آنها استفاده از فناوری نوین ارایه شده درمراکز آموزش و تجربه شده درمراکز تحقیقاتی ایجاد یک بستر مناسب برای شکوفایی صاحبان ایده دربخش کشاورزی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و تجاری کردن تولیددربخش کشاورزی و جذب سرمایه گذاری های خارجی را به دنبال خواهد داشت