سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام صفاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک– ایران – تهران – دانشگاه علم و
مهرداد صالحی دوبخشری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک– ایران – تهران – دانشگاه علم و

چکیده:

ارزیابی پایداری شیروانی ها و زمین لغزش ها یکی از چالش های بزرگ در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. حتی زمانی که شرایط خاک و زمین شناسی منطقه بر پایه استاندارد های موجود ارزیابی و تحلیل پایداری بر اساس روش هایی که در پروژ های پیشین کارا بودند انجام گیرد، این امکان وجود دارد که رخداد گسیختگیمهندسین را شگفت زده کند. در این خصوص بهترین راه شناخت چنین پدیده هایی بررسی و مطالعه خرابی های گذشته می باشد. در این مقاله به بررسی زمین لغزش رخداده در منطقه پشت قلعه دورود و تحلیل پایداری در شرایط بلند مدت یا زهکشی شده و کوتاه مدت یا زمین لرزه پرداخته شده و ساز و کار لغزش روی داده تعیینگردیده است. سپس با انجام آنالیز برگشتی برای حالت زلزله، میزان مقاومت برشی زهکشی نشده بسیج شده در لحظه گسیختگی تخمین زده شده و در نهایت مقایسه ای بین پارامتر های بدست آمده از آنالیز برگشتی و پارامتر های بدست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی انجام گرفته و سر انجام پایداری بلند مدت و کوتاه مدت توده مزبور بر پایه مقاومت برشی در حالت پسماند ارزیابی می گردد