سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش راستگو – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس،گروه مکانی
علیرضا گودرزی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس،گروه مکانی

چکیده:

آب بندان به سازه خاکی اتلاق می گردد که جهت ذخیره سازی آب درفصل تر و مصرف آن درفصل خشک احداث می شود درمقاله حاضر به لغزشهای رخداده درشیب های پایین دست یک آب بندان واقع در۵ کیلومتری جنوب شرقی شهربابلسر پرداخته شده است هدف ازین مقاله پرداختن به علل رخدادخرابی و انجام مطالعات تکمیلی و ارایه طرح تثبیت آن می باشد پس از بازدیدهای صورت گرفته از منطقه و جمع آوری مستندات کافی از منطقه شامل عکس لغزشهای رخداد تاریخچه بارندگی منطقه و مراحل ساخت و افزایش ارتفاع خاکریزها تحلیل عددی مقاطع مختلف جسم آب بندان به منظور انجام تحلیل برگشتی نحوه خرابی و تخمین مقاومت برشی خاک انجام شده است شرایط مقاومتی و نهایی شیب پس از لغزش به عنوان شرایط موجود مساله تعریف شده و بران اساس طرح بهسازی ارایه شده است.