سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجویکارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر
طهماسب مقصودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر

چکیده:

آنچه که بخش کشاورزی را از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می کند و جود مخاطرات و حوادث طبیع ی است که همه ساله آسیب هایی را به تولید کنندگان وارد می سازد بروز این آسیب ها که به نوسانات زیاد در تولید و قیمت محصولات منجر می شود تهدیدی برای درآمد و جریان سرمایه گذاری دراین بخش محسوب شده و از سوی دیگر برنامه ریزی را پیچیده می کند بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای کاهش ریسک اقتصادی در بخش کشاورزی است ودر کشور ما نیز از بیمه کشاورزی به عنوان یک استراتژی برای تزریق یارانه به بخش کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان استفاده می شود هدف از انجا م این تحقیق بررسی موردی بیمه کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی می باشد.