سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اسماعیلی – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
رحیم غیور – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله ساختارهای مختلف کریستال فوتونی جهت ایجاد خاصیت معکوس ناپذیری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است مودهای رزونانسی هم فرکانس (Degenerate modes در آنها که دارای توزیع مکانی مطلوبی بوده و بتوان از خاصیت تزویج نوری مغناطیسی Magneto-Optic استفاده نمود مورد مطالعه قرارگرفته اند پس از تعیین مودهایمذکور توزیع بهینه مغناطیس شدگی جهت ایجاد بهترین تزویج بین آن مودها محاسبه و ارائه گردیده است مودهایمورد مطالعه دراین تحقیق در قطعات نوری متعدد معکوس ناپذیر به کارمی روند