سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی نژاد ماسوله – عضوهیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ( بندر انزلی
غلامرضا مهدی زاده – عضوهیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ( بندر انزلی

چکیده:

تالاب لفونه با مساحتی در حدود ۸/۷۵ هکتار در فاصله ۸/۵ کیلو متری شهرستان پلدختر قرار دارد . جهت شناسایی موجودات کفزی تالاب ، ۷ ایستگاه تعیین و در طی یک سال که در هر مرحله در ۳ نوبت از رسوبات تمام ایستگاها نمونه برداری و پس از الک کردن ، باقیمانده را با فرمالین فیکس و در آزمایشگاه اقدام به جدا سازی بنتوزها و برر سی آنها گردید . بیوماس و تعداد موجودات بنتیکی با کاهش درجه حرارت، افزایش یافته و یک رابطه معکوس با هم دارند و این نتیجه توصیفی در اشکال ۳-۳ و ۳-۴ به خوبی نشان دهنده این نکته می باشد. بیشینه تعداد موجودات بنتیکی در ایستگاه ۴ در ماه بهمن با ۱۷ درصد و کمینه تعداد در آذر و اردیبهشت با ۷ درصد، همچنین بیشینه بیوماس در شهریور با ۲۱ درصد و کمینه آن در بهمن و اسفند با ۶ درصد ثبت گردیده است. همچنین وضعیت تعداد و بیوماس موجودات ماکروبنتیک در متر مربع در ایستگاه شماره ۴ نشان می دهد، با کاهش درجه حرارت، افزایش تعداد موجودات را خواهیم داشت (همبستگی منفی)، ولی با کاهش درجه حرارت بیوماس نیز کاهش را نشان میدهد و همبستگی مثبت خواهد بود