سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کردونی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسل
آرش کمری –
هدی درویش –
مریم عبدال بابادی –

چکیده:

با توجه به اینکه عمده ی مخازن ایران ، مخازن شکافدار می باشند ، لذا بررسی و توجه به اینگونه مخازن ازاهمیت بالایی برخوردار است . مطالب موجود در این مقاله به بررسی یکی از میادین جنوب غربی ایران میپردازد . تفاوت هایی میان مخازن شکافدار و معمولی وجود دارد . مخازن شکافدار به دسته تقسیم می گردند : سیستم ماتریس که دارای تخلخل بالا و تراوایی پایین و سیستم ماتریس که دارای تخلخل پایین و تراوایی بالا .نیرو های حاکم بر مخازن شکافدار شامل : آشام ، فشار موئینگی ، جابجایی ویسکوز ، انتشار می باشند . در مخازن شکافدار تاثیر نیروی ریزش ثقلی بیش از سایر نیرو هاست ، در رتبه های بعدی جابجایی ویسکوز وسپس فشار موئینگی و آشام و انتشار را می توان نام برد . در این مقاله سعی شده است که تاثیر مکانیزم های موجود بررسی و موثر ترین را برای تمرکز عملیات ازدیاد برداشت در مخازن شکافدار ارائه شود