سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار دانشگاه پیام نور
عطریه پورعلی مریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

در حال حاضر کشور ما در ساختارهای تولیدی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه ها دچار مشکل های اساسی شده است. تولید در ایران برپایه انرژی ارزان (تقریبا رایگان) بنیان گذاری شده است و به همین جهت بهره وری انرژی بسیار پایین است. همچنین اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده ای نه چندان دور ما را با خطر بن بست رو به رو خواهد کرد، در همان حال توزیع یارانه ها به شیوه رایج نیز ناعادلانه به نظر می رسد. برای اصلاح ساختار های تولیدی کشور، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه ها، هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از مناسب ترین شیوه ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر از روش کتابخانه ای استفاده کرده است، و به بررسی موانع و چالش های تغییر شیوه فعلی پرداخت یارانه و نقدی کردنشان و ارائه طرح کلی کار آمدتر جهت پرهیز از خطرات احتمالی ای که این طرح برای اقتصاد خواهد داشت، پرداخته و الزام هایی که برای اجرای این طرح نیاز است، مطرح می کند